Vorige week hebben we demo gedraaid met een 3 meter Celli Lothar overtopfrees bij Loonbedrijf Groenestein uit Eemnes.
De vraag was of er een machine bestond, welke het vanggewas in een keer onderwerkt en gelijktijdig het zaaibed klaar maakt.
Dit was des te meer een uitdaging omdat er veel percelen zijn rond Eemnes met een dun laagje klei op veen.
Na overleg met de leverancier, is er een uitgebreide demo gegeven onder verschillende omstandigheden.
Al snel was men overtuigd, en heeft men besloten de machine te houden .
Wij wensen Loonbedrijf G. Groenestein Eemnes dan ook veel werkgenoegen toe met deze nieuwe aanwinst.