Een nieuwe Hitachi Construction Nederland ZX150WT-7 voor Cees Boonzaaijer B.V.

Prachtige aflevering en ditmaal dicht bij huis. Een nieuwe Hitachi Construction Nederland ZX150WT-7 voor Cees Boonzaaijer b.v. . Deze Hitachi is compleet opgebouwd met Freshfilter Nederland overdruk systeem en engcon snelwisselsysteem.
Wij bedanken de firma Boonzaaijer voor deze mooie order en wensen Hendrik- Jan van de Kaa veel draaiplezier toe.
#vorbrandes #hitachigraafmachine

Levering Ocmis beregeningshaspel met elektrische hoofdpomp.

De gebroeders Jan en Teus van der Wind van Boerderij Groot Nieuwenhuizen runnen aan de rand van Woudenberg samen een modern melkvee bedrijf. Hun wens was om met zo min mogelijk arbeid, zo efficiënt mogelijk het water te kunnen beheren op hun bedrijf.
Na een paar voorgesprekken konden wij de wensen van de Gebroeders vd Wind én het Waterschap Vallei en Eem, omzetten in een offerte die inmiddels geleid heeft tot de levering en in bedrijfstelling door De Vor, Brandes & Co. B.V. van een nieuwe volautomatische Ocmis regenhaspel, aangedreven door zonne-energie.
Hieraan voorafgaand zijn diverse besprekingen geweest die tot doel hadden om te bezien of er een combinatie leverbaar was waarbij de pomp, i.v.m. de reeds bestaande zonnepanelen, ook elektrisch aangedreven kon worden.
Vervolgens was de vraag of er dan tevens een elektrisch aangedreven lagedrukpomp geïnstalleerd kon worden. Deze zou de sloten van aangrenzende percelen van Van der Wind op gezette tijden moeten vullen om uitdroging van de Utrechtse Heuvelrug te voorkomen.
Een actueel punt omdat hun boerderij duidelijk lager ligt dan het grasland richting de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug. Een behoorlijk verval is dus aanwezig.
Rekening houdend met deze situatie, is dit probleem getackled door het ingraven van een hoofdleiding van 750m lengte met een doorsnede van 160mm, inclusief verschillende afname punten, én het plaatsen van diverse sluisjes om het slootwaterniveau op het gewenste niveau te kunnen houden waardoor er én beregend kan worden én uitdroging voorkomen wordt.
Na het nodige rekenwerk bleek de oplossing te liggen in het aanschaffen van een elektrisch aangedreven hoge- plus lagedrukpomp in combinatie met een automatisch geregeld Ocmis haspel V Tevens heeft men de genoemde hoofdleiding met een aantal sluisjes aan laten leggen. De beregeningshaspel incl. hoge drukpomp kan zelfs met de mobiele telefoon aangestuurd worden.
Wanneer het beregenen gestaakt wordt, kan men onmiddellijk overgaan tot het op het gewenste niveau brengen van het slootwaterpijl met behulp van de elektrisch aangedreven lage drukpomp zodat uitdroging van de bodem voorkomen wordt.
Hun keuze is gevallen op een Ocmis VR5 120-400 regenhaspel met een tweetal elektrisch aangedreven pompen gevoed door energie uit zonnepanelen.
Het slootwater wordt nu door een ondergronds eigen buizen netwerk verpompt naar de percelen waar men wil beregenen of, desgewenst, naar de sloten om het waterpeil op het gewenste niveau te brengen.
Door te kiezen voor een vast buizensysteem wordt bespaard op arbeid, is drukverlies tussen pomp en haspel praktisch verwaarloosbaar (8,2 bar pomp versus 8,0 bar haspel met een nozzle van 30mm!) en is kans op lekkage minimaal.
Tevens wordt de door de zonnepanelen opgewekte stroom optimaal gebruikt en heeft, vergeleken met een dieselmotor pompunit een enorme dieselolie en onderhoudskosten besparing tot gevolg.
Daarnaast zijn er subsidie mogelijkheden die per geval verschillend bekeken worden.
Bent u geïnteresseerd geraakt? Dan kan De Vor, Brandes & Co. B.V. u van relevante informatie voorzien. Wij zijn bereikbaar via 0343-551641.

Nieuwe John Deere 6155R afgeleverd.

De Vor Brandes had het genoegen de sleutels van een nieuwe John Deere 6155R te kunnen overhandigen aan de nieuwe eigenaar.
De tractor is voorzien van het “Ultimate” pakket zodat het met het comfort wel goed zit.
Verder laat de tractor zich bedienen door de nieuwe Command Pro bediening en is voor de hydrauliek een extra joystick gemonteerd.
Deze tractor kan men tegen komen in de omgeving van Barneveld en is te herkennen aan het bordje OPA DIK.
Wij van de Vor Brandes bedanken Dik voor deze prachtige order en wensen hem veel werkplezier toe met zijn nieuwe John Deere .
#vorbrandes #johndeere #poahdasmienmerk