skl_logo_001

Bij De Vor Brandes & Co BV. te Renswoude:

De Vor, Brandes & Co die al sinds 2001 een ultra modern SKL (Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek) keurings en test station bezitten, waar zij alle handen keuringen en testen op tractoren uitvoeren.

Voordelen van de SKL-trekkerkeuring op een rij:

– Voldoet aan het Arbeidsomstandighedenbesluit en    het Voertuigreglement

– SKL houdt toezicht op de kwaliteit van de keuring

– Vergroot de veiligheid voor medewerkers en uzelf

– Spoort dreigende mankementen vroegtijdig op

– Verstrekt uniform inspectierapport

– Verbetert het brandstofverbruik
– Verhoogt de tweedehandswaarde

devorcertificaat_001

Foto boven:

Voorburg, november 2001 – Op maandag 26 november is bij BEVEROL-dealer

De Vor, Brandes & Co BV aan de Hooge Hoek 13 te Renswoude het eerste officiële

SKL-trekkerkeuringsbedrijf feestelijk geopend.

Op de foto overhandigt de SKL-voorzitter

E. Dijkstra de bijbehorende tekstborden aan de directeur van het bedrijf de heer

F.F. van Hogendorp.

 

 

Stichting                        Kwaliteitseisen             Landbouwtechniek 

Sinds 1998 stelt het Arbeidsomstandighedenbesluit aan door werknemers te gebruiken arbeidsmiddelen (machines e.d.) de eis dat periodieke keuringen moeten plaatsvinden als “het arbeidsmiddel onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan”. Hiermee wordt gedoeld op beschadigingen en slijtage. Aangenomen mag worden dat landbouwtrekkers en een aantal machines onder deze keuringsplicht vallen. Iedere ondernemer die zich bewust is van z’n verantwoordelijkheden, zal deze plicht dan ook serieus moeten nemen. Neemt u de keuringsplicht niet serieus dan riskeert u een forse(geld-) boete van de Arbeidsinspectie.

Trekkerkeuringen

LMB De Vor, Brandes & Co BV.maakt al jarenlang gebruik van het trekkerteststation. In onze testruimte kunnen we trekkers testen op de algehele staat, of storingen beter localiseren.

In het kader van de toekomstige kentekening van landbouwtrekkers, hebben we onze testruimte uitgebreid en voorzien van alle faciliteiten om trekkers te kunnen keuren.

Onze monteurs hebben ondertussen de daarvoor bestemde scholingen met goed gevolg doorlopen en zijn er helemaal klaar voor.